HCL server tour – by Payax

Član HCL servera, lPayaxl načinio je odličan video tour našeg survival servera u visokoj rezoluciji i shaderima. Prikazane su razne građevine i pejzaž na trenutačnoj mapi. Video možete pogledati na Payaxovom kanalu ili klikom na LINK.